Nič nie je viac, ako láska

Miro Čorba

“Nič nie je viac, ako láska”, odvážne tvrdí Pavol apoštol v známej pasáži z listu Korintským. Láska je údajne viac, ako viera. Prečo je to tak a prečo to bez lásky nejde sa dozviete v dnešnej kázni.

Nič nie je viac, ako láska

“Nič nie je viac, ako láska”, odvážne tvrdí Pavol apoštol v známej pasáži z listu Korintským. Láska je údajne viac, ako viera. Prečo je to tak a prečo to bez lásky nejde sa dozviete v dnešnej kázni.