Cesta k zasľúbeniam

Aďka Štrbová

Boh je verný. To čo nám zasľúbil aj splní. Avšak naša cesta k zasľúbeniam Božím nie je vždy priama a bez prekážok. Je to často proces. Ako sa postaviť k výzvam na tejto ceste si môžete vypočiť v tejto kázni.

Cesta k zasľúbeniam

Boh je verný. To čo nám zasľúbil aj splní. Avšak naša cesta k zasľúbeniam Božím nie je vždy priama a bez prekážok. Je to často proces. Ako sa postaviť k výzvam na tejto ceste si môžete vypočiť v tejto kázni.