Nečakaný sprievodca

Tomáš Štrba

Kto je Duch Svätý? Ježiš o ňom svojim nasledovníkom hovoril niekoľkokrát. Dával dôraz na to, že keď odíde, Otec pošle iného Tešiteľa, Ducha pravdy. A predsa, keď na deň Letníc Duch Svätý na apoštolov naozaj zostúpil, bolo to nečakané. Nečakaný sprievodca prichádza, aby ich viedol. A nie len ich vtedy dávno, ale aj nás dnes. Kto je teda Duch Svätý a prečo to bez neho na našej ceste viery nejde?

Nečakaný sprievodca

Kto je Duch Svätý? Ježiš o ňom svojim nasledovníkom hovoril niekoľkokrát. Dával dôraz na to, že keď odíde, Otec pošle iného Tešiteľa, Ducha pravdy. A predsa, keď na deň Letníc Duch Svätý na apoštolov naozaj zostúpil, bolo to nečakané. Nečakaný sprievodca prichádza, aby ich viedol. A nie len ich vtedy dávno, ale aj nás dnes. Kto je teda Duch Svätý a prečo to bez neho na našej ceste viery nejde?