Pôst a modlitba

Miro Čorba

Pôst a modlitba boli neodmysliteľnou súčasťou Ježišovho života. Je to práve pôst, ktorý sa stal azda najzanedbávanejšou duchovnou disciplínou či návykom. Nie, Ježiš nám neprikazuje, aby sme sa postili. Ale z jeho slov pozorujeme, že to od Jeho nasledovníkov očakáva. Aký je benefit pôstu a prečo by sme tento návyk mali začať praktizovať? Dozviete sa v poslednej kázni série JEŽIŠOVE NÁVYKY.

Pôst a modlitba

Pôst a modlitba boli neodmysliteľnou súčasťou Ježišovho života. Je to práve pôst, ktorý sa stal azda najzanedbávanejšou duchovnou disciplínou či návykom. Nie, Ježiš nám neprikazuje, aby sme sa postili. Ale z jeho slov pozorujeme, že to od Jeho nasledovníkov očakáva. Aký je benefit pôstu a prečo by sme tento návyk mali začať praktizovať? Dozviete sa v poslednej kázni série JEŽIŠOVE NÁVYKY.