Čo zasľúbil, to splní!

Tomáš Štrba

Boh je verný. Je nemenný vo svojom charaktere, pevný, dôveryhodný. My však žijeme v spoločnosti, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou nedôvery. Nedôverujeme štátnym inštitúciám, vláde, súdom ani polícii. Len ťažko dôverujeme jeden druhému. Ako teda môžeme dôverovať Bohu? Vydajte sa spolu s nami na cesto objavovania Božej vernosti a Jeho zasľúbení. Pretože čo Boh zasľúbil, to splní!

Čo zasľúbil, to splní!

Boh je verný. Je nemenný vo svojom charaktere, pevný, dôveryhodný. My však žijeme v spoločnosti, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou nedôvery. Nedôverujeme štátnym inštitúciám, vláde, súdom ani polícii. Len ťažko dôverujeme jeden druhému. Ako teda môžeme dôverovať Bohu? Vydajte sa spolu s nami na cesto objavovania Božej vernosti a Jeho zasľúbení. Pretože čo Boh zasľúbil, to splní!