Sabat

Robči Wendl

Sabat alebo aj šabat, biblický hebrejský výraz, ktorý v preklade doslova znamená “vynechať”. Poznáme ho ako “deň odpočinku”. Návyk, ktorý sme si osvojili pravdepodobne najmenej. Dnes sa už nedokážeme tak ľahko zastaviť a nevenovať sa práci. Prečo je sabat dôležitý a čo sa často deje s našimi životmi, ak ho nie sme schopní aplikovať?

Sabat

Sabat alebo aj šabat, biblický hebrejský výraz, ktorý v preklade doslova znamená "vynechať". Poznáme ho ako "deň odpočinku". Návyk, ktorý sme si osvojili pravdepodobne najmenej. Dnes sa už nedokážeme tak ľahko zastaviť a nevenovať sa práci. Prečo je sabat dôležitý a čo sa často deje s našimi životmi, ak ho nie sme schopný aplikovať?