Na motívoch záleží

Tomáš Štrba

Sme v úplnom závere Pavlovho listu Galatským. Pavol dáva dôraz na skutočné motívy judaistov a zdôrazňuje, čo bol jeho motív. A z toho sa môžeme skutočne veľa naučiť. Na na našich motívoch totiž skutočne záleží. Ide nám o chválu a slávu pred ľuďmi? Na čom skutočne záleží Bohu a čo pred Ním obstojí?

Na motívoch záleží

Sme v úplnom závere Pavlovho listu Galatským. Pavol dáva dôraz na skutočné motívy judaistov a zdôrazňuje, čo bol jeho motív. A z toho sa môžeme skutočne veľa naučiť. Na na našich motívoch totiž skutočne záleží. Ide nám o chválu a slávu pred ľuďmi? Na čom skutočne záleží Bohu a čo pred Ním obstojí?