Kríza identity

Tomáš Štrba

Žijeme v dobe, ktorá je význačná krízou identity. Kríza identity sa prejavuje aj v zpochybnení tak základných vecí, akými sú sexualita či pohlavie. V spoločnosti rezonujú tzv. kultúrno-etické otázky, práva LGBTI+ komunity. Pre mnohých kresťanov znie často absurdne, že niekto rieši otázky typu “čo je žena?”, alebo otázku svojho pohlavia. Často sa v tom už strácame a nevieme, ako reagovať. Ako nájsť odpoveď na otázku identity vo svete, ktorý čelí tak obrovskej kríze? Existuje vôbec alternatíva k modernému chápaniu identity so všetkými jej problémami?

Kríza identity

Žijeme v dobe, ktorá je význačná krízou identity. Kríza identity sa prejavuje aj v zpochybnení tak základných vecí, akými sú sexualita či pohlavie. V spoločnosti rezonujú tzv. kultúrno-etické otázky, práva LGBTI+ komunity. Pre mnohých kresťanov znie často absurdne, že niekto rieši otázky typu “čo je žena?”, alebo otázku svojho pohlavia. Často sa v tom už strácame a nevieme, ako reagovať. Ako nájsť odpoveď na otázku identity vo svete, ktorý čelí tak obrovskej kríze? Existuje vôbec alternatíva k modernému chápaniu identity so všetkými jej problémami?