Sme zrozumiteľná a otvorená cirkev
v meste Pezinok.

Sme zrozumiteľná
a otvorená cirkev
v meste Pezinok.

Nemenné biblické pravdy komunikujeme spôsobom, ktorý je pochopiteľný pre každého.

Najnovšie kázne a podcasty

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY V PEZINKU

Stretávame sa každú nedeľu o 10:00 na Holubyho 87 priamo v centre Pezinka.

Parkovanie je v centre Pezinka počas víkendov ZDARMA.

KALENDÁR

február 2023