Sme zrozumiteľná a otvorená cirkev
v meste Pezinok.

Sme zrozumiteľná
a otvorená cirkev
v meste Pezinok.

Nemenné biblické pravdy komunikujeme spôsobom, ktorý je pochopiteľný pre každého.

Najnovšie kázne a podcasty

Juraj Kohút
Tomáš Štrba
Juraj Kohút
Tomáš Štrba
Tomáš Štrba
Janko Grexa

NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY V PEZINKU

Stretávame sa každú nedeľu o 10:00 na Holubyho 87 priamo v centre Pezinka.

Parkovanie je v centre Pezinka počas víkendov ZDARMA.

KALENDÁR

december 2023

Adresa

Holubyho 87

Pezinok

Kontaktujte nás

© 2022 CityChurch.sk