O manželstve a rodine s Jankou a Jurajom Kohútovými

Juraj Kohút

V rámci júvoje série rozhovor o vzťahoch sme dnes hovorili o najdôvernejšom vzťahu, aký môžeme s niekým mať, o manželstve. Janka a Juraj Kohútoví majú 4 deti a mnoho skúseností. Vypočujte si tento skvelý rozhovor a okrem iného sa dozviete, čo sú základné piliere fungujúceho manželstva a prečo je sex dôležitý.

O manželstve a rodine s Jankou a Jurajom Kohútovými

V rámci júvoje série rozhovor o vzťahoch sme dnes hovorili o najdôvernejšom vzťahu, aký môžeme s niekým mať, o manželstve. Janka a Juraj Kohútoví majú 4 deti a mnoho skúseností. Vypočujte si tento skvelý rozhovor a okrem iného sa dozviete, čo sú základné piliere fungujúceho manželstva a prečo je sex dôležitý.