Byť dobrý aj bez Boha?

Robči Wendl

Byť dobrý bez Boha. Samozrejme, robiť dobro sa dá aj bez toho, že v Boha veríme. Dáva však zmysel byť morálny či robiť dobro, ak by Boh neexistoval?

Byť dobrý aj bez Boha?

Byť dobrý bez Boha. Samozrejme, robiť dobro sa dá aj bez toho, že v Boha veríme. Dáva však zmysel byť morálny či robiť dobro, ak by Boh neexistoval?