Od modlárstva k Duchu Svätému

Tomáš Štrba

Pavol ide v obhajobe evanjelia tak ďaleko, že dokonca prirovnáva židovstvo k pohanskému modlárstvu. Čo tým chcel Pavol ukázať? V dnešnej kázni sa spolu pozrieme na pokračovanie 4. kapitoly listu Galatským. Hovorili sme aj o tom, ako sa modlárstvo prejavuje v našich životoch aj dnes a aká je v tom celom rola Ducha Svätého.

Od modlárstva k Duchu Svätému

Pavol ide v obhajobe evanjelia tak ďaleko, že dokonca prirovnáva židovstvo k pohanskému modlárstvu. Čo tým chcel Pavol ukázať? V dnešnej kázni sa spolu pozrieme na pokračovanie 4. kapitoly listu Galatským. Hovorili sme aj o tom, ako sa modlárstvo prejavuje v našich životoch aj dnes a aká je v tom celom rola Ducha Svätého.