Jedine v Kristovi

Tomáš Štrba

Druhý dôraz reformácie znie “SOLUS CHRISTUS”, tzn. “JEDINE V KRISTOVI”. Vyjadruje biblické učenie, že spasenie sa nachádza len v samotnom Kristovi. Jeho bezhriešny život a náhradné odčinenie našich hriechov samotné postačujú na naše ospravedlnenie a zmierenie s Bohom Otcom.

Jedine v Kristovi

Druhý dôraz reformácie znie "SOLUS CHRISTUS", tzn. "JEDINE V KRISTOVI”. Vyjadruje biblické učenie, že spasenie sa nachádza len v samotnom Kristovi. Jeho bezhriešny život a náhradné odčinenie našich hriechov samotné postačujú na naše ospravedlnenie a zmierenie s Bohom Otcom.