Jedine vierou

Tomáš Štrba

Naše spasenie (záchranu) môžeme získať jedine vierou. Nehovoríme však o viere v samotnú existenciu Boha. To je prvý a dôležitý krok. Ale ten kľúčový aspekt našej viery je ten, že potrebuješ vierou prijať fakt, že Kristus zomieral namiesto teba. Že zaplatil aj za tvoje hriechy. Vierou sa potrebuješ stotožniť s jeho obeťou. A o tom je tretí dôraz reformácie. Problém je, že často sa k viere snažíme pridávať aj naše zásluhy. Ako to teda je? Stačí len viera alebo sa počítajú aj dobré skutky?

Naše kázne môžete počúvať aj na podcastových platformách.

Jedine vierou

Tomáš Štrba

Naše spasenie (záchranu) môžeme získať jedine vierou. Nehovoríme však o viere v samotnú existenciu Boha. To je prvý a dôležitý krok. Ale ten kľúčový aspekt našej viery je ten, že potrebuješ vierou prijať fakt, že Kristus zomieral namiesto teba. Že zaplatil aj za tvoje hriechy. Vierou sa potrebuješ stotožniť s jeho obeťou. A o tom je tretí dôraz reformácie. Problém je, že často sa k viere snažíme pridávať aj naše zásluhy. Ako to teda je? Stačí len viera alebo sa počítajú aj dobré skutky?

Adresa

Holubyho 87

Pezinok

Kontaktujte nás

© 2022 CityChurch.sk