Jedine vierou

Tomáš Štrba

Naše spasenie (záchranu) môžeme získať jedine vierou. Nehovoríme však o viere v samotnú existenciu Boha. To je prvý a dôležitý krok. Ale ten kľúčový aspekt našej viery je ten, že potrebuješ vierou prijať fakt, že Kristus zomieral namiesto teba. Že zaplatil aj za tvoje hriechy. Vierou sa potrebuješ stotožniť s jeho obeťou. A o tom je tretí dôraz reformácie. Problém je, že často sa k viere snažíme pridávať aj naše zásluhy. Ako to teda je? Stačí len viera alebo sa počítajú aj dobré skutky?

Jedine vierou

Naše spasenie (záchranu) môžeme získať jedine vierou. Nehovoríme však o viere v samotnú existenciu Boha. To je prvý a dôležitý krok. Ale ten kľúčový aspekt našej viery je ten, že potrebuješ vierou prijať fakt, že Kristus zomieral namiesto teba. Že zaplatil aj za tvoje hriechy. Vierou sa potrebuješ stotožniť s jeho obeťou. A o tom je tretí dôraz reformácie. Problém je, že často sa k viere snažíme pridávať aj naše zásluhy. Ako to teda je? Stačí len viera alebo sa počítajú aj dobré skutky?