Od otroctva k synovstvu

Tomáš Štrba

V úvode 4. kapitoly listu Galatským sa Pavol apoštol dostáva k podstate jeho obrany evanjelia. Vysvetľuje, že v Kristovi sme boli oslobodení z otroctva Zákona. A nie len to. Stali sme sa deťmi Božími. Kristus nás oslobodil od otroctva k synovstvu. A to je veľká vec. Ak si v Kristovi si novým stvorením. Už nie si viac otrok ale dcéra či syn Boží. Žijeme však naše bežné životy s touto mentalitou alebo sme stále otrokmi výkonu a našej snahy?

Od otroctva k synovstvu

V úvode 4. kapitoly listu Galatským sa Pavol apoštol dostáva k podstate jeho obrany evanjelia. Vysvetľuje, že v Kristovi sme boli oslobodení z otroctva Zákona. A nie len to. Stali sme sa deťmi Božími. Kristus nás oslobodil od otroctva k synovstvu. A to je veľká vec. Ak si v Kristovi si novým stvorením. Už nie si viac otrok ale dcéra či syn Boží. Žijeme však naše bežné životy s touto mentalitou alebo sme stále otrokmi výkonu a našej snahy?