Nič nie je nemožné

V prvej kázni letnej série O NIČOM sme sa spolu s Robčim pozreli na jeden z výrokov Ježiša Krista, v ktorom tvrdí, že “nič nie je nemožné”. Čo tým Ježiš myslel? A je to naozaj tak, že ak budeme chcieť a veľmi túžiť tak všetko, po čom túžime je dosiahnuteľné a možné?

Nič nie je nemožné

V prvej kázni letnej série O NIČOM sme sa spolu s Robčim pozreli na jeden z výrokov Ježiša Krista v ktorom tvrdí, že "nič nie je nemožné". Čo tým Ježiš myslel? A je to naozaj tak, že ak budeme chcieť a veľmi túžiť tak všetko, po čom túžime je dosiahnuteľné a možné?