Nie je sľub ako sľub!

Dodo Tuchyňa

V treťom pokračovaní série Zas len sľuby? sme si položili zásadnú otázku: prečo je to vlastne tak, že sa na Boha môžeme spoľahnúť? Boh totiž berie sľub, ako zmluvu. Čo to znamená, keď Boh s niekým uzavrie zmluvu? A ako to s Božími zasľúbeniami teda naozaj funguje?

Nie je sľub ako sľub!

V treťom pokračovaní série Zas len sľuby? sme si položili zásadnú otázku: prečo je to vlastne tak, že sa na Boha môžeme spoľahnúť? Boh totiž berie sľub, ako zmluvu. Čo to znamená, keď Boh s niekým uzavrie zmluvu? A ako to s Božími zasľúbeniami teda naozaj funguje?