Ľudia nedele

Tomáš Štrba

Najväčšie zasľúbenie histórie sa počas Veľkej noci naplnilo do posledného detailu. Ježiš v piatok zomieral na kríži. Ale na tretí deň, v nedeľu, bol slávne vzkriesený a žije. Príbeh troch dní. Tak často však zostávame mentálne zaseknutí v piatku či sobote. Naša nádej však spočíva v treťom dni, dni vzkriesenia. Pretože ak Kristus nebol vzkriesený, márna je naša viera. My sme však ľudia nedele.

Ľudia nedele

Najväčšie zasľúbenie histórie sa počas Veľkej noci naplnilo do posledného detailu. Ježiš v piatok zomieral na kríži. Ale na tretí deň, v nedeľu, bol slávne vzkriesený a žije. Príbeh troch dní. Tak často však zostávame mentálne zaseknutí v piatku či sobote. Naša nádej však spočíva v treťom dni, dni vzkriesenia. Pretože ak Kristus nebol vzkriesený, márna je naša viera. My sme však ľudia nedele.