Jedine Písmo

Tomáš Štrba

Tento rok sme si pripomenuli 506. výročie protestantskej reformácie. 31.októbra 1517 pribil Martin Luther svojich 95 téz na dvere kostola vo Wittenbergu, aby tak poukázal na doktrinálnu a morálnu zvrátenosť vtedajšej cirkvi. Pokus reformátorov zosumarizovať biblické učenie o spáse človeka dnes poznáme ako tzv. „5 SOLAS” – 5 latinských fráz, ktoré sumarizujú biblické učenie o spáse človeka. Prvý odkaz protestantskej reformácie je často označovaný za ten kľúčový princíp – Sola Scriptura. Podstatou tohto odkazu je viera, že iba Písmo, Biblia, pretože je to Božie inšpirované Slovo, je našou neomylnou, dostatočnou a konečnou autoritou.

Jedine Písmo

Tento rok sme si pripomenuli 506. výročie protestantskej reformácie. 31.októbra 1517 pribil Martin Luther svojich 95 téz na dvere kostola vo Wittenbergu, aby tak poukázal na doktrinálnu a morálnu zvrátenosť vtedajšej cirkvi. Pokus reformátorov zosumarizovať biblické učenie o spáse človeka dnes poznáme ako tzv. „5 SOLAS" - 5 latinských fráz, ktoré sumarizujú biblické učenie o spáse človeka. Prvý odkaz protestantskej reformácie je často označovaný za ten kľúčový princíp - Sola Scriptura. Podstatou tohto odkazu je viera, že iba Písmo, Biblia, pretože je to Božie inšpirované Slovo, je našou neomylnou, dostatočnou a konečnou autoritou.