Kresťanstvo vs. zdravý rozum

Robči Wendl

Je kresťanské náboženstvo založené iba na viere a sekularizmus na dôkazoch? Sekularizmus alebo “zdravý rozum” sa môže javiť ako silný oponent, ktorého nejaké kresťanstvo, ktoré v mnohom ide proti “zdravému rozumu”, nemôže ohroziť. V skutočnosti však sekularizmus a “viera v zdravý rozum” nie je nič “racionálnejšie” ako viera v Boha a pri podrobnejšom skúmaní je to takisto len súbor presvedčení a viery.

Kresťanstvo vs. zdravý rozum

Je kresťanské náboženstvo založené iba na viere a sekularizmus na dôkazoch? Sekularizmus alebo “zdravý rozum” sa môže javiť ako silný oponent, ktorého nejaké kresťanstvo, ktoré v mnohom ide proti “zdravému rozumu”, nemôže ohroziť. V skutočnosti však sekularizmus a “viera v zdravý rozum” nie je nič “racionálnejšie” ako viera v Boha a pri podrobnejšom skúmaní je to takisto len súbor presvedčení a viery.