Život vedený Duchom

Robči Wendl

Pavol sa v závere svojho listu Galatským venuje rôznym témam. Mohlo by sa zdať, že to spolu ani neladí a Pavol skáče od jednej témy k druhej celkom náhodne. Nie je to však tak. Život vedený Duchom Svätým je cieľom. Duch Svätý ovplyvňuje mnoho oblastí nášho života. Na to Pavol reflektuje v závere tohto svojho listu.

Život vedený Duchom

Pavol sa v závere svojho listu Galatským venuje rôznym témam. Mohlo by sa zdať, že to spolu ani neladí a Pavol skáče od jednej témy k druhej celkom náhodne. Nie je to však tak. Život vedený Duchom Svätým je cieľom. Duch Svätý ovplyvňuje mnoho oblastí nášho života. Na to Pavol reflektuje v závere tohto svojho listu.