Zmluva vs. zákon

Robči Wendl

V piatom pokračovaní série kázní z listu Galatským sme sa pozreli na druhú časť 3. kapitoly. Boh uzavrel zmluvu ešte s Abrahámom, na základe ktorej bol Abrahám spravodlivý pred Bohom. Neskôr však prišiel Zákon Mojžišov. Aký je teda vzťah medzi zmluvou s Abrahámom a Zákonom? Ruší zákon zmluvu a stanovuje iný spôsob ospravedlnenia pred Bohom? Aj na túto dôležitú otázku sme odpovedali v dnešnej kázni.

Zmluva vs. zákon

V piatom pokračovaní série kázní z listu Galatským sme sa pozreli na druhú časť 3. kapitoly. Boh uzavrel zmluvu ešte s Abrahámom, na základe ktorej bol Abrahám spravodlivý pred Bohom. Neskôr však prišiel Zákon Mojžišov. Aký je teda vzťah medzi zmluvou s Abrahámom a Zákonom? Ruší zákon zmluvu a stanovuje iný spôsob ospravedlnenia pred Bohom? Aj na túto dôležitú otázku sme odpovedali v dnešnej kázni.