Čo vlastne robí Duch Svätý?

Robči Wendl

V treťom pokračovaní série Sprievodca na ceste viery sme si položili zásadnú otázku: čo je vlastne práca Ducha Svätého? Naša predstava o jeho úlohe ja tak často zameraná len na dary Ducha Svätého. A áno, Duch Svätý dáva nadprirodzené dary, robí však ešte niečo dôležitejšie.

Čo vlastne robí Duch Svätý?

V treťom pokračovaní série Sprievodca na ceste viery sme si položili zásadnú otázku: čo je vlastne práca Ducha Svätého? Naša predstava o jeho úlohe ja tak často zameraná len na dary Ducha Svätého. A áno, Duch Svätý dáva nadprirodzené dary, robí však ešte niečo dôležitejšie.