Archív speváka:

Barbi Rauszová

25.2.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Kam by som inde šiel
2. Na Tvojom slove túžim stáť
3. Pán Boh je pastier môj
4. Tebe patrí chvála
5. Už nie som sám

Audio nahrávka

7.1.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Po Tebe túžim viac
2. S Tebou je lepší jeden deň
3. Vyvýšený
4. Nebojím sa

Audio nahrávka

3.12.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Imanuel, dieťa nám dané
2. Nový život mám
3. Otče náš
4. Vzácny Ježiš
5. Boh tak miloval svet

Audio nahrávka

29.10.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Môj Boh vďaka Tebe dýcham
2. Do tmy na svet
3. Hosana
4. Chválu Tebe vzdám

Audio nahrávka

1.10.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Nádej nekonečná
2. Zošli dážď
3. Duchu Svätý si tu vítaný
4. Ty ma nikdy nenecháš

Audio nahrávka

23.7.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Príď, dnes je čas chváliť Pána
2. Otče náš
3. Môj Ježiš si spásou
4. Život svoj Ti odovzdám

Audio nahrávka

25.6.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Láska čo pre mňa máš
2. Chválu Tebe vzdám
3. Vesmírom znie
4. Boh tak miloval svet
5. Predivný Boh (otvorme brány)

Audio nahrávka

18.6.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ty si svetlo
2. Nový život mám
3. Majestátny Boh
4. So zborom anjelov

Audio nahrávka

28.5.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Len Tebe
2. Ty dobrý si
3. Most
4. Veď ma ty sám

Audio nahrávka

23.4.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Budeme slúžiť
2. Vodu na víno meníš
3. Len v Kristovi
4. Keď nemáš slov na modlitbách

Audio nahrávka