Archív speváka:

Barbi Rauszová

26.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Síl nám pribúda
2. Do tmy na svet
3. Hodný si
4. Ja túžim viac

Audio nahrávka

19.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Môj Boh vďaka Tebe dýcham
2. Pán Boh je pastier môj
3. Láska, že väčšej už niet
4. Svätý je náš Boh
5. Stáť smiem

Audio nahrávka

28.4.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ježiš dávno to už viem
2. Úžasný Pán
3. Tebe spievam žalmy chvál
4. Slávny si Pán (v pľúcach mám Tvoj dych)
5. Nebojím sa

Audio nahrávka

7.4.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Nový život mám
2. Kam by som inde šiel
3. Už viac nie som strachu otrokom
4. Si mojou pevnou skalou
5. Most

Audio nahrávka

3.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Chválu Tebe vzdám
2. Stáť smiem
3. Silnejšia ako smrť
4. Spasenia skalou
5. Ohlásim zo striech

Audio nahrávka

25.2.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Kam by som inde šiel
2. Na Tvojom slove túžim stáť
3. Pán Boh je pastier môj
4. Tebe patrí chvála
5. Už nie som sám

Audio nahrávka

7.1.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Po Tebe túžim viac
2. S Tebou je lepší jeden deň
3. Vyvýšený
4. Nebojím sa

Audio nahrávka

3.12.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Imanuel, dieťa nám dané
2. Nový život mám
3. Otče náš
4. Vzácny Ježiš
5. Boh tak miloval svet

Audio nahrávka

29.10.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Môj Boh vďaka Tebe dýcham
2. Do tmy na svet
3. Hosana
4. Chválu Tebe vzdám

Audio nahrávka

1.10.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Nádej nekonečná
2. Zošli dážď
3. Duchu Svätý si tu vítaný
4. Ty ma nikdy nenecháš

Audio nahrávka