Archív speváka:

Zlatka Černáková

7.4.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Nový život mám
2. Kam by som inde šiel
3. Už viac nie som strachu otrokom
4. Si mojou pevnou skalou
5. Most

Audio nahrávka

24.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Môj Boh vďa Tebe dýcham
2. Na Tvojom slove túžim stáť
3. Odovzdávam
4. Veď ma z dolných nádvorí
5. Náš Pán On je kráľov Kráľ

Audio nahrávka

17.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ku komu pôjdem
2. Pán Boh je pastier môj
3. Chcem z Tvojej živej vody piť
4. Svätý je náš Boh
5. Predivný Boh

Audio nahrávka

10.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Slávny Boh
2. Tebe sa odovzdám
3. Nekonečný Boh
4. Hosana
5. Tam kde hudby hlas

Audio nahrávka

3.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Chválu Tebe vzdám
2. Stáť smiem
3. Silnejšia ako smrť
4. Spasenia skalou
5. Ohlásim zo striech

Audio nahrávka

18.2.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Dobrý Boh
2. Toto je modlitba v púšti
3. Ješua
4. Vesmírom znie
5. Ty sám si našou slávou

Audio nahrávka

4.2.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Môj Boh vďaka Tebe dýcham
2. Spasenia skalou
3. Svätý je náš Boh
4. Chcem z Tvojej živej vody piť
5. Nebojím sa

Audio nahrávka

21.1.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ty si jediný Boh
2. Odovzdávam
3. Svätý je náš Boh
4. Už viac nie som strachu otrokom
5. Život svoj ti odovzdám

Audio nahrávka

14.1.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Som slobodný od hriechu
2. Veď ma Ty sám
3. Pred Tvojou tvárou
4. Otče náš
5. Prišli sme Ťa vzývať

Audio nahrávka

17.12.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Čujte slávny neba ples
2. Vesmírom zneje Ti chvála
3. Tebe úctu vzdám
4. Hosana
5. K tebe môj Boh dvíham svoj hlas

Audio nahrávka