Archív speváka:

Zlatka Černáková

13.8.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Pane buď vítaný
2. Veď ma Ty sám
3. Jediné miesto
4. V pľúcach mám Tvoj dych
5. Vyvýšený

Audio

16.7.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Síl nám pribúda
2. Ku komu pôjdem
3. Hosana
4. Pán Boh je pastier môj
5. Svätý je náš Boh

Audio

9.7.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Ty si jediný Boh
2. Úžasný Pán
3. Ty ma nikdy nenecháš
4. Slnko a mesiac Ťa chvália
5. Daj mi vieru

Audio

25.6.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Láska čo pre mňa máš
2. Chválu Tebe vzdám
3. Vesmírom znie
4. Boh tak miloval svet
5. Predivný Boh (otvorme brány)

Audio

28.5.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Len Tebe
2. Ty dobrý si
3. Most
4. Veď ma ty sám

Audio

21.5.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Ty si svätý, Ty si mocný
2. Môj Boh vďaka Tebe dýcham
3. Ja túžim viac
4. Chcem z Tvojej živej vody piť
5. Ty ma nesieš sám (chválu Tebe vzdám)

Audio

7.5.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Náš Pán On je kráľov Kráľ
2. Môj Ježiš si spásou
3. Chválu Tebe vzdám
4. Láska prišla dole k nám
5. Stáť smiem

Audio

30.4.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Dobrý si
2. Odovzdávam
3. Ty ma nikdy nenecháš
4. Slnko a mesiac Ťa chvália
5. Hodný si piesne tej

Audio

16.4.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Dobrý je stále k nám
2. Nádherný Boh
3. Stáť smiem
4. V pľúcach mám Tvoj dych
5. Haleluja lebo Boh všemocný vládu má

Audio

19.2.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zoznam piesní

1. Ježiš ty si Pán
2. S tým čo mám (vesmírom zneje Ti chvála)
3. Čakám Teba Kráľ
4. Vzácny Ježiš
5. Pane príjmi ma

Audio