Archív speváka:

Zlatka Černáková

26.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Síl nám pribúda
2. Do tmy na svet
3. Hodný si
4. Ja túžim viac

Audio nahrávka

12.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Tebe sa odovzdám
2. Svieť na mojich cestách
3. Ty ma nikdy nenecháš
4. Priestor Ti dám
5. Nech Pán ťa žehná

Audio nahrávka

5.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Pane smädní sme po Tebe
2. Po Tebe túžim viac
3. Náš Boh je väčší
4. Ty si vzduch čo dýcham
5. Slnko a mesiac Ťa chvália

Audio nahrávka

21.4.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ja viem, že zachránil ma
2. Nič nie je nemožné
3. Cornerstone
4. Padáme na svoju tvár

Audio nahrávka

7.4.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Nový život mám
2. Kam by som inde šiel
3. Už viac nie som strachu otrokom
4. Si mojou pevnou skalou
5. Most

Audio nahrávka

24.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Môj Boh vďa Tebe dýcham
2. Na Tvojom slove túžim stáť
3. Odovzdávam
4. Veď ma z dolných nádvorí
5. Náš Pán On je kráľov Kráľ

Audio nahrávka

17.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ku komu pôjdem
2. Pán Boh je pastier môj
3. Chcem z Tvojej živej vody piť
4. Svätý je náš Boh
5. Predivný Boh

Audio nahrávka

10.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Slávny Boh
2. Tebe sa odovzdám
3. Nekonečný Boh
4. Hosana
5. Tam kde hudby hlas

Audio nahrávka

3.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Chválu Tebe vzdám
2. Stáť smiem
3. Silnejšia ako smrť
4. Spasenia skalou
5. Ohlásim zo striech

Audio nahrávka

18.2.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Dobrý Boh
2. Toto je modlitba v púšti
3. Ješua
4. Vesmírom znie
5. Ty sám si našou slávou

Audio nahrávka