Archív zvukára:

Jurino Černák

26.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Síl nám pribúda
2. Do tmy na svet
3. Hodný si
4. Ja túžim viac

Audio nahrávka

12.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Tebe sa odovzdám
2. Svieť na mojich cestách
3. Ty ma nikdy nenecháš
4. Priestor Ti dám
5. Nech Pán ťa žehná

Audio nahrávka

21.4.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ja viem, že zachránil ma
2. Nič nie je nemožné
3. Cornerstone
4. Padáme na svoju tvár

Audio nahrávka

17.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ku komu pôjdem
2. Pán Boh je pastier môj
3. Chcem z Tvojej živej vody piť
4. Svätý je náš Boh
5. Predivný Boh

Audio nahrávka

3.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Chválu Tebe vzdám
2. Stáť smiem
3. Silnejšia ako smrť
4. Spasenia skalou
5. Ohlásim zo striech

Audio nahrávka

18.2.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Dobrý Boh
2. Toto je modlitba v púšti
3. Ješua
4. Vesmírom znie
5. Ty sám si našou slávou

Audio nahrávka

4.2.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Môj Boh vďaka Tebe dýcham
2. Spasenia skalou
3. Svätý je náš Boh
4. Chcem z Tvojej živej vody piť
5. Nebojím sa

Audio nahrávka

21.1.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ty si jediný Boh
2. Odovzdávam
3. Svätý je náš Boh
4. Už viac nie som strachu otrokom
5. Život svoj ti odovzdám

Audio nahrávka

14.1.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Som slobodný od hriechu
2. Veď ma Ty sám
3. Pred Tvojou tvárou
4. Otče náš
5. Prišli sme Ťa vzývať

Audio nahrávka

17.12.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Čujte slávny neba ples
2. Vesmírom zneje Ti chvála
3. Tebe úctu vzdám
4. Hosana
5. K tebe môj Boh dvíham svoj hlas

Audio nahrávka