Archív speváka:

Aďka Rauszová

12.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Tebe sa odovzdám
2. Svieť na mojich cestách
3. Ty ma nikdy nenecháš
4. Priestor Ti dám
5. Nech Pán ťa žehná

Audio nahrávka