Archív speváka:

Tánička Čorbová

23.6.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Náš Pán On je kráľov Kráľ
2. Chválu Tebe vzdám
3. K Tebe môj Boh dvíham svoj hlas
4. S Tebou je lepší jeden deň
5. Predivný Boh

Audio nahrávka

19.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Môj Boh vďaka Tebe dýcham
2. Pán Boh je pastier môj
3. Láska, že väčšej už niet
4. Svätý je náš Boh
5. Stáť smiem

Audio nahrávka

24.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Môj Boh vďa Tebe dýcham
2. Na Tvojom slove túžim stáť
3. Odovzdávam
4. Veď ma z dolných nádvorí
5. Náš Pán On je kráľov Kráľ

Audio nahrávka

28.1.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ty si ten dôvod
2. Čakám Teba Kráľ
3. Ty ma nikdy nenecháš
4. Jediné miesto
5. Predivný Boh (otvorme brány)

Audio nahrávka

23.4.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Budeme slúžiť
2. Vodu na víno meníš
3. Len v Kristovi
4. Keď nemáš slov na modlitbách

Audio nahrávka

26.3.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Láska čo pre mňa máš
2. Príď Tvoje kráľovstvo
3. Ja túžim viac
4. Padáme na svoju tvár
5. Ticho stojím

Audio nahrávka