Archív speváka:

Anči Javorová

12.5.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Tebe sa odovzdám
2. Svieť na mojich cestách
3. Ty ma nikdy nenecháš
4. Priestor Ti dám
5. Nech Pán ťa žehná

Audio nahrávka

17.3.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ku komu pôjdem
2. Pán Boh je pastier môj
3. Chcem z Tvojej živej vody piť
4. Svätý je náš Boh
5. Predivný Boh

Audio nahrávka

25.2.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Kam by som inde šiel
2. Na Tvojom slove túžim stáť
3. Pán Boh je pastier môj
4. Tebe patrí chvála
5. Už nie som sám

Audio nahrávka

24.12.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Glória
2. Narodený
3. Tichá noc

Audio nahrávka

10.12.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Narodený
2. Keď Boží syn nás navštívil
3. Po Tebe túžim viac
4. Duchu Svätý si tu vítaný
5. Verný Boh

Audio nahrávka

15.10.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Láska Kristova je tak nádherná
2. Príď dnes je čas chváliť Pána
3. Ty si jediný Boh
4. Jediné miesto
5. Prišli sme Ťa vzývať
6. Tebe patrí chvála

Audio nahrávka

9.7.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ty si jediný Boh
2. Úžasný Pán
3. Ty ma nikdy nenecháš
4. Slnko a mesiac Ťa chvália
5. Daj mi vieru

Audio nahrávka

4.6.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Svätý, svätý, svätý
2. Zvelebý buď Pane náš
3. Keď v teba dúfam
4. Teba milujem

Audio nahrávka

14.5.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ty si ten dôvod
2. Príď Tvoje kráľovstvo
3. Pane smädní sme po Tebe
4. Božia láska príď

Audio nahrávka

7.5.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Náš Pán On je kráľov Kráľ
2. Môj Ježiš si spásou
3. Chválu Tebe vzdám
4. Láska prišla dole k nám
5. Stáť smiem

Audio nahrávka