Archív speváka:

Anči Javorová

25.2.2024

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Kam by som inde šiel
2. Na Tvojom slove túžim stáť
3. Pán Boh je pastier môj
4. Tebe patrí chvála
5. Už nie som sám

Audio nahrávka

24.12.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Glória
2. Narodený
3. Tichá noc

Audio nahrávka

10.12.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Narodený
2. Keď Boží syn nás navštívil
3. Po Tebe túžim viac
4. Duchu Svätý si tu vítaný
5. Verný Boh

Audio nahrávka

15.10.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Láska Kristova je tak nádherná
2. Príď dnes je čas chváliť Pána
3. Ty si jediný Boh
4. Jediné miesto
5. Prišli sme Ťa vzývať
6. Tebe patrí chvála

Audio nahrávka

9.7.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ty si jediný Boh
2. Úžasný Pán
3. Ty ma nikdy nenecháš
4. Slnko a mesiac Ťa chvália
5. Daj mi vieru

Audio nahrávka

4.6.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Svätý, svätý, svätý
2. Zvelebý buď Pane náš
3. Keď v teba dúfam
4. Teba milujem

Audio nahrávka

14.5.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ty si ten dôvod
2. Príď Tvoje kráľovstvo
3. Pane smädní sme po Tebe
4. Božia láska príď

Audio nahrávka

7.5.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Náš Pán On je kráľov Kráľ
2. Môj Ježiš si spásou
3. Chválu Tebe vzdám
4. Láska prišla dole k nám
5. Stáť smiem

Audio nahrávka

16.4.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Dobrý je stále k nám
2. Nádherný Boh
3. Stáť smiem
4. V pľúcach mám Tvoj dych
5. Haleluja lebo Boh všemocný vládu má

Audio nahrávka

9.4.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Kto uverí našej správe
2. Silnejšia ako smrť je naveky Tvoja láska
3. Spasenia skalou
4. Stáť smiem
5. Vyvýšený

Audio nahrávka