Archív speváka:

Anči Javorová

7.5.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Náš Pán On je kráľov Kráľ
2. Môj Ježiš si spásou
3. Chválu Tebe vzdám
4. Láska prišla dole k nám
5. Stáť smiem

Audio nahrávka

16.4.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Dobrý je stále k nám
2. Nádherný Boh
3. Stáť smiem
4. V pľúcach mám Tvoj dych
5. Haleluja lebo Boh všemocný vládu má

Audio nahrávka

9.4.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Kto uverí našej správe
2. Silnejšia ako smrť je naveky Tvoja láska
3. Spasenia skalou
4. Stáť smiem
5. Vyvýšený

Audio nahrávka

2.4.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Príď dnes je čas chváliť Pána
2. Ježiš dávno to už viem
3. Hosana
4. Kto som ja
5. On je víťaz

Audio nahrávka

12.3.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ty si svetlo
2. Na Tvojom slove túžim stáť
3. Otče náš všetko si nám dal
4. Slávny si Pán (v pľúcach mám Tvoj dych)
5. Veľký je náš Boh
6. Život svoj Ti odovzdám

Audio nahrávka

5.3.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Predivný si (hriechy zbielené mám)
2. Môj Pán môj Boh
3. Daj mi vieru
4. Vesmírom znie
5. Hodný si piesne tej

Audio nahrávka

26.2.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. S tým čo mám (vesmírom zneje Ti chvála)
2. Na Tvojom slove túžim stáť
3. Kto som ja
4. Pred Tvoju tvár môj Ježiš
5. Nekonečný Boh

Audio nahrávka

12.2.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Po Tebe túžim viac môj Boh a Pán
2. Budeme slúžiť Bohu živému
3. Slnko a mesiac Ťa chvália
4. Ježiš mojej lásky zdroj
5. Svätý, svätý, svätý, Pán Boh zástupov

Audio nahrávka

5.2.2023

Vedúci chvál

Speváci

Zvukár

Zoznam piesní

1. Ku komu pôjdem
2. Silnešia ako smrť je naveky Tvoja láska
3. Vyvýšený
4. S Tebou je lepší jeden deň
5. Verný Boh

Audio nahrávka