A čo za to?

V poslednej kázni série ZAPOJ SA sme sa pozreli na jednu z dôležitých otázok: budú veriaci vo večnosti odmenení za svojej skutky? Čo za to všetko dostanem? Je to legitímna otázka, na ktorú však nie je jednoduché jednoznačne odpovedať. Hlavne ak trváme na presvedčení, že vo večnosti sa odmeny za našu námahu pre Krista môžu líšiť. Ako to teda je sa pokúsime odpovedať v tejto kázni.

Charakter služobníka

V sérii kázní s názvom ZAPOJ SA dávame dôraz na službu Bohu. Nejde pri tom len o to čo a ako robíme pre Boha. Bohu záleží aj na formovaní nášho charakteru. Nie je to téma, ktorá vzbudzuje nadšenie, ale mať správny charakter je nevysloviteľne dôležité.

Čo ťa ženie?

V sérii kázní s názvom ZAPOJ SA hovoríme o službe Bohu. Dôležitý je pritom aj náš postoj. Prečo vlastne slúžiť Bohu? Čo je tým správnym dôvodom pre našu službu Bohu a čo by malo byť tým hnacím motorom? A dá sa slúžiť Bohu aj zo zlých pohnútok či dôvodov? V dnešnej kázni sa spolu s Robčim pozrieme aj na tieto otázky.

Čo vlastne znamená slúžiť Bohu?

V kresťanských kruhoch je často skloňované slovné spojenie slúžiť Bohu. Čo to ale naozaj znamená? O službe Bohu máme často príliš úzku predstavu. Obvykle sa spája s cirkevnými aktivitami odohrávajúcimi sa v nedeľu či iný deň. Je to ale všetko? Čo ak sa neviem v nedeľu žiadnym spôsobom zapojiť? O tom čo všetko znamená slúžiť Bohu sme hovorili v dnešnej kázni.