Čo vlastne znamená slúžiť Bohu?

V kresťanských kruhoch je často skloňované slovné spojenie slúžiť Bohu. Čo to ale naozaj znamená? O službe Bohu máme často príliš úzku predstavu. Obvykle sa spája s cirkevnými aktivitami odohrávajúcimi sa v nedeľu či iný deň. Je to ale všetko? Čo ak sa neviem v nedeľu žiadnym spôsobom zapojiť? O tom čo všetko znamená slúžiť Bohu sme hovorili v dnešnej kázni.

Čo vlastne znamená slúžiť Bohu?

V kresťanských kruhoch je často skloňované slovné spojenie slúžiť Bohu. Čo to ale naozaj znamená? O službe Bohu máme často príliš úzku predstavu. Obvykle sa spája s cirkevnými aktivitami odohrávajúcimi sa v nedeľu či iný deň. Je to ale všetko? Čo ak sa neviem v nedeľu žiadnym spôsobom zapojiť? O tom čo všetko znamená slúžiť Bohu sme hovorili v dnešnej kázni.