Charakter služobníka

Miro Čorba

V sérii kázní s názvom ZAPOJ SA dávame dôraz na službu Bohu. Nejde pri tom len o to čo a ako robíme pre Boha. Bohu záleží aj na formovaní nášho charakteru. Nie je to téma, ktorá vzbudzuje nadšenie, ale mať správny charakter je nevysloviteľne dôležité.

Charakter služobníka

V sérii kázní s názvom ZAPOJ SA dávame dôraz na službu Bohu. Nejde pri tom len o to čo a ako robíme pre Boha. Bohu záleží aj na formovaní nášho charakteru. Nie je to téma, ktorá vzbudzuje nadšenie, ale mať správny charakter je nevysloviteľne dôležité.