ZÁKLADNÉ PILIERE KULTÚRY, KTORÚ V NAŠOM SPOLOČENSTVE BUDUJEME A ŠÍRIME ĎALEJ.

Spoznajte hodnoty, na ktorých nám záleží.

AUTENTICKÉ PRIJATIE

Každý človek túži v živote zažiť autentické prijatie, bez ohľadu na okolnosti či svoju minulosť. Želáme si byť prijatí takí, akí sme.

Rimanom 15:7

INOVATÍVNA EXCELENTNOSŤ

Usilujeme sa o inovatívnu excelentnosť pretože vieme, že Boh si zaslúži naše najlepšie a my chceme reprezentovať jeho kráľovstvo najlepšie, ako vieme.

Matúš 5:16

INŠPIRUJÚCA ZROZUMITEĽNOSŤ

Chceme komunikovať nemenné Božie pravdy inšpirujúcou zrozumiteľnosťou, ktorá motivuje k zmenám, rozhodnutiam a krokom vpred.

1. Korintským 9:19-23

PREMIEŇAJÚCA PRÍTOMNOSŤ

Uprostred každodenného života chceme zažívať premieňajúcu prítomnosť Boha, ktorý má moc meniť ľudské srdcia.

Rimanom 8:11