Čo ťa ženie?

Robči Wendl

V sérii kázní s názvom ZAPOJ SA hovoríme o službe Bohu. Dôležitý je pritom aj náš postoj. Prečo vlastne slúžiť Bohu? Čo je tým správnym dôvodom pre našu službu Bohu a čo by malo byť tým hnacím motorom? A dá sa slúžiť Bohu aj zo zlých pohnútok či dôvodov? V dnešnej kázni sa spolu s Robčim pozrieme aj na tieto otázky.

Čo ťa ženie?

V sérii kázní s názvom ZAPOJ SA hovoríme o službe Bohu. Dôležitý je pritom aj náš postoj. Prečo vlastne slúžiť Bohu? Čo je tým správnym dôvodom pre našu službu Bohu a čo by malo byť tým hnacím motorom? A dá sa slúžiť Bohu aj zo zlých pohnútok či dôvodov? V dnešnej kázni sa spolu s Robčim pozrieme aj na tieto otázky.