Život so sprievodcom

V poslednej kázni zo série o Duchu Svätom nám Tomi hovoril o svojej životnej skúsenosti so sprievodcom na ceste viery, Duchom Svätým. Tak často si hovoriac o Duchu Svätom predstavujeme hlavne dary Ducha Svätého. A áno, Duch Svätý dáva dary. Ako to ale podľa Pavla apoštola celé funguje? A čo ak je niečo viac ako dary Ducha Svätého?

Čo vlastne robí Duch Svätý?

V treťom pokračovaní série Sprievodca na ceste viery sme si položili zásadnú otázku: čo je vlastne práca Ducha Svätého? Naša predstava o jeho úlohe ja tak často zameraná len na dary Ducha Svätého. A áno, Duch Svätý dáva nadprirodzené dary, robí však ešte niečo dôležitejšie.

Viac ako energia

V druhej časti série Sprievodca na ceste viery, v ktorej hovoríme o Duchu Svätom, nadväzujeme na lekciu z prvej kázne. Ukázali sme si, že Duch Svätý je viac ako energia, je osoba. A s osobou môžeme budovať vzťah. Ako budovať vzťah s Duchom Svätým?

Nečakaný sprievodca

Kto je Duch Svätý? Ježiš o ňom svojim nasledovníkom hovoril niekoľkokrát. Dával dôraz na to, že keď odíde, Otec pošle iného Tešiteľa, Ducha pravdy. A predsa, keď na deň Letníc Duch Svätý na apoštolov naozaj zostúpil, bolo to nečakané. Nečakaný sprievodca prichádza, aby ich viedol. A nie len ich vtedy dávno, ale aj nás dnes. Kto je teda Duch Svätý a prečo to bez neho na našej ceste viery nejde?