Od otroctva k synovstvu

V úvode 4. kapitoly listu Galatským sa Pavol apoštol dostáva k podstate jeho obrany evanjelia. Vysvetľuje, že v Kristovi sme boli oslobodení z otroctva Zákona. A nie len to. Stali sme sa deťmi Božími. Kristus nás oslobodil od otroctva k synovstvu. A to je veľká vec. Ak si v Kristovi si novým stvorením. Už nie si viac otrok ale dcéra či syn Boží. Žijeme však naše bežné životy s touto mentalitou alebo sme stále otrokmi výkonu a našej snahy?

Zmluva vs. zákon

V piatom pokračovaní série kázní z listu Galatským sme sa pozreli na druhú časť 3. kapitoly. Boh uzavrel zmluvu ešte s Abrahámom, na základe ktorej bol Abrahám spravodlivý pred Bohom. Neskôr však prišiel Zákon Mojžišov. Aký je teda vzťah medzi zmluvou s Abrahámom a Zákonom? Ruší zákon zmluvu a stanovuje iný spôsob ospravedlnenia pred Bohom? Aj na túto dôležitú otázku sme odpovedali v dnešnej kázni.

Ako sme sa vlastne stali kresťanmi?

Ako sme sa vlastne stali kresťanmi? Čo sme pre to urobili? Touto otázkou Pavol konfrontuje veriacich v Galácii. Fakt je, že Duch Svätý nikdy nevstúpi do nášho života preto, že sme sa na to kvalifikovali. Ako mohli kresťania v Galácii padnúť do takej pasce? Keď nám teda Boh dal svojho Ducha, bolo by od nás hlúpe odmietnuť ho a spoliehať sa na svoj vlastný výkon. O tom všetkom sme hovorili vo štvrtom pokračovaní série kázní KONEČNE SLOBODNÍ.

Zomieral Kristus zbytočne?

Zomieral Kristus zbytočne? Radikálny výrok, ktorý používa Pavol apoštol v liste Galatským. Čo tým chcel povedať? A ako je možné, že tento výrok sa napĺňa na mojom živote? Dozviete sa v treťom pokračovaní série kázní KONEČNE SLOBODNÍ, v ktorej spolu prechádzame list Galatským.

Kam až zájdeš pre dobro evanjelia?

V druhej kázni série z listu Galatským sme sa pozreli na 1. časť 2. kapitoly. Pavol apoštol bol premenený evanjeliom. Kam až bol ochotný zájsť pre dobro a obranu evanjelia? Presne to vidíme v tejto časti jeho listu Galatským. Pavlov postoj a život sú príkladom aj pre nás. Premieňa a ovplyvňuje evanjelium aj tvoj život? Ako sa na tvojom živote denne ukazuje, že žiješ evanjelium?

Jediné pravé evanjelium

V prvej kázni série z listu Galatským, ktorú sme nazvali “KONEČNE SLOBODNÍ”, sme sa povenovali aj nasledovným témam: Ako sa s prenasledovateľa cirkvi stal Pavol apoštol – obhajca evanjelia a viery? Prečo Pavol písal list Galatským? Prečo sa hneď v úvode tohto listu Pavol hnevá? A čo je to jediné pravé evanjelium?