1. Tesaloničanom 4A

Tomáš Štrba

Vo štvrtej kázni série z 1. listu Tesaloničanom sme sa spolu s Tomim pozreli na prvú časť 4. kapitoly. V tejto kázni sa dozviete:

  • ako je možné páčiť sa Bohu
  • čo je Božia vôľa
  • prečo je posvätenie ničo iné, ako svätosť

1. Tesaloničanom 4A

Vo štvrtej kázni série z 1. listu Tesaloničanom sme sa spolu s Tomim pozreli na prvú časť 4. kapitoly. V tejto kázni sa dozviete ako je možné páčiť sa Bohu, čo je Božia vôľa a prečo je posvätenie ničo iné, ako svätosť.