Kultúra úcty

V poslednej časti Pavlovho 1. listu Tesaloničanom vidíme silný dôraz na vzájomnú úctu. V prvom rade v cirkvi a následne aj jeden voči druhému. Úcta je jeden zo základných pilierov zdravej kultúry. Nechajme sa vyzvať týmto slovom a vstúpme do budovania kultúry úcty.

O druhom príchode Krista

V našej sérii z 1. listu Tesaloničanom sme sa postupne dostali až k piatej kapitole, ktorá je známa svojim dôrazom na udalosti spojené s druhým príchodom Krista. V tejto kázni sme hovorili o nasledovných témach: čo je to eschatológia a prečo je dôležitá, vzkriesenie mŕtvych pri Kristovom návrate, ako vyzerá večnosť, nové nebo a nová zem.

1. Tesaloničanom 4A

Vo štvrtej kázni série z 1. listu Tesaloničanom sme sa spolu s Tomim pozreli na prvú časť 4. kapitoly. V tejto kázni sa dozviete ako je možné páčiť sa Bohu, čo je Božia vôľa a prečo je posvätenie ničo iné, ako svätosť.

1. Tesaloničanom 3

Pokračujeme v sérii kázní z 1. listu Tesaloničanom. Dnes sa spolu pozrieme do tretej kapitoly, v ktorej Pavol mimo iné zdôrazňuje aj to, čo našu vieru povzbudzuje a buduje. Toto povzbudenie potrebuje každý z nás, obzvlášť v neistých časoch.

1. Tesaloničanom 2

Pokračujeme v sérii kázní z 1. listu Tesaloničanom. Dnes sa spolu pozrieme do druhej kapitoly, v ktorej Pavol konštatuje, že napriek tvrdej opozícii a útlaku jeho cesta nebola márna. Byť nositeľmi evanjelia Ježiša Krista často stojí veľa a nie vždy sa to vyvíja podľa našich predstáv.

1. Tesaloničanom 1

Pavlove listy Tesaloničanom sú známe primárne kvôli dôrazu na druhý príchod Ježiša Krista. To však nie je jediná téma týchto listov. V rámci tejto série kázní spolu s Tomim Štrbom prejdeme celý 1. list Tesaloničanom, ktorého dôrazy nám majú čo povedať aj dnes. Pozývame vás pozrieť si prvú kázeň z tejto série.