1. Tesaloničanom 3

Tomáš Štrba

Pokračujeme v sérii kázní z 1. listu Tesaloničanom. Dnes sa spolu pozrieme do tretej kapitoly, v ktorej Pavol mimo iné zdôrazňuje aj to, čo našu vieru povzbudzuje a buduje. Toto povzbudenie potrebuje každý z nás, obzvlášť v neistých časoch.

1. Tesaloničanom 3

Pokračujeme v sérii kázní z 1. listu Tesaloničanom. Dnes sa spolu pozrieme do tretej kapitoly, v ktorej Pavol mimo iné zdôrazňuje aj to, čo našu vieru povzbudzuje a buduje. Toto povzbudenie potrebuje každý z nás, obzvlášť v neistých časoch.