Ľudia nedele

Najväčšie zasľúbenie histórie sa počas Veľkej noci naplnilo do posledného detailu. Ježiš v piatok zomieral na kríži. Ale na tretí deň, v nedeľu, bol slávne vzkriesený a žije. Príbeh troch dní. Tak často však zostávame mentálne zaseknutí v piatku či sobote. Naša nádej však spočíva v treťom dni, dni vzkriesenia. Pretože ak Kristus nebol vzkriesený, márna je naša viera. My sme však ľudia nedele.

Ktoré zasľúbenia platia aj pre mňa?

V Biblii nájdeme naozaj množstvo Božích zasľúbení. Biblia je však veľmi komplexná kniha a je veľmi dôležité čítať ju zodpovedne a v kontexte. Sú teda všetky Božie zasľúbenia univerzálne použiteľné a aplikovateľné? Ako spoznať, ktoré z toho dlhého zoznamu platia dnes aj pre mňa?

Cesta k zasľúbeniam

Boh je verný. To čo nám zasľúbil aj splní. Avšak naša cesta k zasľúbeniam Božím nie je vždy priama a bez prekážok. Je to často proces. Ako sa postaviť k výzvam na tejto ceste si môžete vypočiť v tejto kázni.

Čo zasľúbil, to splní!

Boh je verný. Je nemenný vo svojom charaktere, pevný, dôveryhodný. My však žijeme v spoločnosti, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou nedôvery. Nedôverujeme štátnym inštitúciám, vláde, súdom ani polícii. Len ťažko dôverujeme jeden druhému. Ako teda môžeme dôverovať Bohu? Vydajte sa spolu s nami na cesto objavovania Božej vernosti a Jeho zasľúbení. Pretože čo Boh zasľúbil, to splní!