Vodný krst – je potrebný?

Tomáš Štrba

Vodný krst je v našej kultúre veľmi silno zakorenený. Naša krajina sa síce silno sekularizuje, ale historicky je silno katolícka. Krst malých detí je bežnou súčasťou a praktikou katolíckej cirkvi. Krst preto nie je neznámy pojem. Jeho význam nám však už často uniká. Prečo je vodný krst potrebný? Aký je biblický historický základ pre krst vo vode? A kto vlastne ako prvý začal krstiť ľudí vo vode? Dozviete sa v dnešnej kázni.

Vodný krst – je potrebný?

Vodný krst je v našej kultúre veľmi silno zakorenený. Naša krajina sa síce silno sekularizuje, ale historicky je silno katolícka. Krst malých detí je bežnou súčasťou a praktikou katolíckej cirkvi. Krst preto nie je neznámy pojem. Jeho význam nám však už často uniká. Prečo je vodný krst potrebný? Aký je biblický historický základ pre krst vo vode? A kto vlastne ako prvý začal krstiť ľudí vo vode? Dozviete sa v dnešnej kázni.