Vodný krst – je potrebný?

Vodný krst je v našej kultúre veľmi silno zakorenený. Naša krajina sa síce silno sekularizuje, ale historicky je silno katolícka. Krst malých detí je bežnou súčasťou a praktikou katolíckej cirkvi. Krst preto nie je neznámy pojem. Jeho význam nám však už často uniká. Prečo je vodný krst potrebný? Aký je biblický historický základ pre krst vo vode? A kto vlastne ako prvý začal krstiť ľudí vo vode? Dozviete sa v dnešnej kázni.

Keď byť ovcou je výhoda

Jedným z kľúčových prirovnaní, ktoré používal Ježiš hovoriac o sebe, bolo pastier. Často hovoril o tom, že “ja som dobrý pastier, čo dáva život za svoje ovce”. Aj keď to znie nepopulárne, byť ovcou, je v skutočnosti výhodou, pretože Kristus je pastier. Čo to ale znamená pre náš život a prečo je Ježiš najlepší pastier? Dozviete sa v dnešnej kázni od Mira Čorbu.

Najlepší vinár

Biblia hovorí o víne (a alkohole vo všeobecnosti) naozaj veľa. Nie, nepodporujeme nadmernú konzumáciu alkoholu! Práve naopak. Ako čítame Bibliu, vidíme v nej príkladnú rovnováhu čo sa týka dôrazu na konzumáciu alkoholu vo všeobecnosti. Víno má však v Biblii zároveň aj symbolický význam. Čo teda hovorí Biblia o víne a kto bol najlepší vinár všetkých čias? Dozviete sa v dnešnej kázni.

Najlepší učiteľ

Jedného dňa okolo roku 30 n.l. sa istý tesár rozhodol, že zhruba po 30 rokoch svojho života zmení povolanie. A tak začal učiť. Historický dopad jeho učenia je často braný na ľahkú váhu. Nikto však neovplyvnil akademickú pôdu a vzdelávanie do takej miery, ako najlepší učiteľ všetkých čas, Ježiš Kristus.

Pôjdu dobrí ľudia do neba?

Keď sa pozrieš na svoj život, povedal by si, že si dobrý človek? A si naozaj dosť dobrý? Pravdepodobne záleží na tom, s kým sa porovnávame. Vždy totiž nájdeme ľudí, ktorí sú horší ako my, však? Ako sa však na túto problematiku pozerá Ježiš a či stačí byť dobrý sa dozviete v dnešnej kázni.

Cesta k nádeji

Je tu začiatok nového roka, novej dekády. Možno minulý rok či obdobie nenaplnilo tvoje očakávania. Možno sa nachádzaš v pocitoch beznádeje, depresie či sklamania. Dovoľ mi zobrať ťa dnes na cestu nádeje, do ktorej ťa Boh volá. Verím, že by sme ako nasledovníci Ježiša Krista mali byť nositeľmi skutočnej nádeje. Nádeje, ktorá nesklame.

Vykročiť vierou

Vo všeobecnosti sa ako ľudské stvorenia vyhýbame zmene. Zmena je často nekomfortná. Boh nás dnes pozýva do nového obdobia, avšak nové obdobia nie len prinášajú zmenu, ale aj zmenu vyžadujú. Preto to chce od každého z nás odvahu a dôveru v nášho nebeského Otca. Chce to krok viery. Urob svoj krok viery aj ty.

Je Boh skutočne dobrý?

Keď som čítaval Bibliu tak toto bol môj obraz o Bohu, ktorý som zvykol mať v mysli: stále zamračený, zovretá päsť, dlhá biela brada a palica. Jedno z poslaní Ježiša Krista tu na Zemi bolo to, že prišiel ukázať skutočný obraz Boha – predstavil Boha ako milujúceho a dobrého Otca. Tak mnoho ľudí (aj kresťanov) má problém prijať to, že Boh Otec je naozaj DOBRÝ. Tak často žijeme v zajatí falošnej predstavy o Bohu. Pozývam vás vypočuť si túto kázeň s nádejou, že váš pohľad na Boha sa bude meniť.

Prečo zakladáme cirkev v Pezinku?

Pezinok City Church

Ak si kladiete otázku “prečo práve v Pezinku treba ďalšie cirkevné spoločenstvo” tak Vás pozývame vypočuť si záznam kázne z roku 2017, kde náš líder a pastor Tomáš Štrba hovoril práve o tom, ako vznikla táto vízia či myšlienka a čo je skutočnou motiváciou tohto procesu.