Pôst a modlitba

Pôst a modlitba boli neodmysliteľnou súčasťou Ježišovho života. Je to práve pôst, ktorý sa stal azda najzanedbávanejšou duchovnou disciplínou či návykom. Nie, Ježiš nám neprikazuje, aby sme sa postili. Ale z jeho slov pozorujeme, že to od Jeho nasledovníkov očakáva. Aký je benefit pôstu a prečo by sme tento návyk mali začať praktizovať? Dozviete sa v poslednej kázni série JEŽIŠOVE NÁVYKY.

Ani Ježiš sa nikam neponáhľal!

Pri pozornom čítaní Biblie sa javí, že Boh si rád dáva načas. Príliš sa neponáhľa. Božie tempo, Božie časovanie, je často diametrálne iné, ako to naše. Fakt je, že ani sám Ježiš sa väčšinou nikam neponáhľal. Ako zosúladiť náš uponáhľaný životný štýl s Božím tempom a časovaním?

Minimalizmus a jednoduchosť

Minimalizmus či jednoduchosť nie sú zrovna biblické pojmy. To však neznamená, že podľa nich Ježiš či jeho nasledovníci nežili. V Biblii čítame o striedmosti, spokojnosti. Sám Ježiš nás varoval pred túžbou po nadbytku. Chtíč a túžba mať všetkého stále viac je zhubnou hnacou silou pre náš uponáhľaný životný štýl. Dá sa tomu vzdorovať a nájsť pokoj pre našu dušu?

Sabat

Sabat alebo aj šabat, biblický hebrejský výraz, ktorý v preklade doslova znamená “vynechať”. Poznáme ho ako “deň odpočinku”. Návyk, ktorý sme si osvojili pravdepodobne najmenej. Dnes sa už nedokážeme tak ľahko zastaviť a nevenovať sa práci. Prečo je sabat dôležitý a čo sa často deje s našimi životmi, ak ho nie sme schopný aplikovať?

Ticho a samota

Na Ježišovom živote je fascinujúci jeden návyk – a tým je jeho vzťah k osamelým miestam. Pri čítaní evanjelií, životopisov Ježiša Krista, môžeme pozorovať, že Ježiš sa pravidelne uťahuje do ticha a samoty. Prečo to Ježiš robil? A prečo sú ticho a samota kľúčové návyky, ktoré si dnes potrebujeme aj my osvojiť?

Paradox Ježišovho príjemného jarma

V jednej z najznámejších pasáží evanjelia Matúša nás Ježiš pozýva k tomu, čo tak veľmi všetci potrebujeme. Ježiš nás pozýva nájsť odpočinutie pre našu dušu. Keď sa nad týmto veršom zamyslíme, tak to v podstate na prvý pohľad znie dosť absurdne. Je to paradox Ježišovho príjemného jarma. Čo tým naozaj Ježiš myslel a prečo jeho slovám tak často nerozumieme?

Choroba našej doby

Ťažká choroba našej doby je uponáhľanosť. Uponáhľaní a zaneprázdení sme už takmer všetci. Tempo našich životov sa závratne zvýšilo. Vďaka technologickému pokroku by sme mali mať viac času. Realita je však úplne iná. Uponáhľanosť sa stala cnosťou. Čo na to hovorí Ježiš? Aký mal Ježiš životný štýl? A existuje liek na túto chorobu alebo sme už navždy odsúdení? Ako nájsť pokoj pre našu dušu?