Prečo vlastne potrebujem chodiť do cirkvi?

kázeň týždňa

Spoločnosť, v ktorej žijeme je silno ovplyvnená individualizmom. Napriek tomu, že sme online prepojení prakticky nonstop, cítime sa osamelí a izolovaní. Boli sme však stvorení pre spoločenstvo. Potrebujeme sa navzájom. Navštevovať spoločenstvo veriacich – cirkev, je dôležitý návyk, ktorý by sme si mali osvojiť. A to z viacerých dôvodov.

Adresa kancelárie

Sreznevského 2

831 03 Bratislava

Slovakia

Kontaktujte nás

© 2020 CityChurch.sk