Prečo sa modliť?

kázeň týždňa

Modlitba by nám mala byť niečim prirodzeným. Často tomu tak však nie je. Čo je to vlastne modlitba? A prečo je pre náš každodenný život tak dôležitá?

Adresa kancelárie

Sreznevského 2

831 03 Bratislava

Slovakia

Kontaktujte nás

© 2020 CityChurch.sk