Prečo sa modliť?

kázeň týždňa

 

Modlitba by nám mala byť niečim prirodzeným. Často tomu tak však nie je. Čo je to vlastne modlitba? A prečo je pre náš každodenný život tak dôležitá?