Nič iné, len Kristus

V záverečnej kázni letnej série “O NIČOM” sme sa spolu pozreli na radikálne vyjadrenie Pavla Apoštola. Pavol vo svojom liste do Korintu píše, že “medzi nimi nebude poznať nič iné, len Krista”. Čo tým Pavol myslel a ako to dnes vieme aplikovať my? Dozviete sa v dnešnej kázni.

Keď je život o ničom

Šalamún, známy svojim bohatstvom a blahobytom, hoci mal všetko po čom túžil vyznáva, že je to o ničom. Jób, ktorý o všetko prišiel vo svojom trápení vyznáva rovnaké, život je o ničom. Vypočujte si túto kázeň a naučme sa niečo z ich životných skúseností.

Aj tak si nič nezoberieš

Tak často sme nespokojní a tak málokedy sa vieme uspokojiť s tým, čo máme. Už odvekov nás opantáva chtíč a túžba mať viac či poznať nepoznané. Biblia nás však varuje pred mámením bohatstva a hovorí, že “aj tak si nič nezoberieš na druhý svet”. Ako s touto večnou žiadosťou bojovať?

Nič mi nechýba

Aj azda najznámejší Žalm 23 je o ničom. Konkrétne v ňom žalmista Dávid smelo tvrdí, že “nič mi nechýba”. To asi málokto z nás dokáže tvrdiť tak smelo. Čo tým Dávid myslel? A dá sa vôbec aj v dnešnej dobe prežívať tento až utopický stav “mne nič nechýba”?

Nič nie je viac, ako láska

“Nič nie je viac, ako láska”, odvážne tvrdí Pavol apoštol v známej pasáži z listu Korintským. Láska je údajne viac, ako viera. Prečo je to tak a prečo to bez lásky nejde sa dozviete v dnešnej kázni.

Nič nech vami nezatrasie

Som človek, ktorý rozhodne nie je neotrasiteľný. Okolnosti života mnou vedia niekedy poriadne zatriasť. Keď sa navyše pozrieme na svet okolo nás vidíme mnoho trasenia. Pavol Apoštol má pre nás však náročnú výzvu: “NIČ nech vami nezatrasie”. Ako to myslel a je táto výzva vôbec dosiahnuteľná?

Nič nie je nemožné

V prvej kázni letnej série O NIČOM sme sa spolu s Robčim pozreli na jeden z výrokov Ježiša Krista v ktorom tvrdí, že “nič nie je nemožné”. Čo tým Ježiš myslel? A je to naozaj tak, že ak budeme chcieť a veľmi túžiť tak všetko, po čom túžime je dosiahnuteľné a možné?