Kríza identity

Žijeme v dobe, ktorá je význačná krízou identity. Kríza identity sa prejavuje aj v zpochybnení tak základných vecí, akými sú sexualita či pohlavie. V spoločnosti rezonujú tzv. kultúrno-etické otázky, práva LGBTI+ komunity. Pre mnohých kresťanov znie často absurdne, že niekto rieši otázky typu “čo je žena?”, alebo otázku svojho pohlavia. Často sa v tom už strácame a nevieme, ako reagovať. Ako nájsť odpoveď na otázku identity vo svete, ktorý čelí tak obrovskej kríze? Existuje vôbec alternatíva k modernému chápaniu identity so všetkými jej problémami?

Byť dobrý aj bez Boha?

Byť dobrý bez Boha. Samozrejme, robiť dobro sa dá aj bez toho, že v Boha veríme. Dáva však zmysel byť morálny či robiť dobro, ak by Boh neexistoval?

Byť slobodný?

Každý z nás túži po slobode. Slobodu považujeme za jednu z najdôležitejších hodnôt našej spoločnosti. Čo ale naozaj znamená byť slobodný? Je to skutočne o tom, že si každý z nás môže robiť čo sa mu zachce?

Čo je zmyslom života?

Čo je zmyslom života? Na čo sme tu? Základné otázky života, ktoré si kladie každý. Zmysel života hľadáme v mnohom. Chceme byť úspešní v práci, škole, mať rodinu. Čokoľvek to je, je to žiaľ dočasné. Ako nájsť zmysel života, ktorý je skutočným naplnením a obohatením?

Kresťanstvo vs. zdravý rozum

Je kresťanské náboženstvo založené iba na viere a sekularizmus na dôkazoch? Sekularizmus alebo “zdravý rozum” sa môže javiť ako silný oponent, ktorého nejaké kresťanstvo, ktoré v mnohom ide proti “zdravému rozumu”, nemôže ohroziť. V skutočnosti však sekularizmus a “viera v zdravý rozum” nie je nič “racionálnejšie” ako viera v Boha a pri podrobnejšom skúmaní je to takisto len súbor presvedčení a viery.