Veľký týždeň – sobota

Veľká noc v CityChurch

Čas čítania: < 1 min.

Matúš 27:62-66

Na druhý deň po prípravnom dni sa zhromaždili veľkňazi a farizeji k Pilátovi a povedali: „Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, kým ešte žil, povedal: ‚Po troch dňoch vstanem z mŕtvych.‘ Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, že bol vzkriesený z mŕtvych. A tak posledný blud bude horší ako prvý.“ Pilát im povedal: „Máte stráž, choďte a strážte ho, ako viete.“ Tak odišli a zabezpečili hrob: zapečatili kameň a postavili stráž.