Jedine Písmo

Tento rok sme si pripomenuli 506. výročie protestantskej reformácie. 31.októbra 1517 pribil Martin Luther svojich 95 téz na dvere kostola vo Wittenbergu, aby tak poukázal na doktrinálnu a morálnu zvrátenosť vtedajšej cirkvi. Pokus reformátorov zosumarizovať biblické učenie o spáse človeka dnes poznáme ako tzv. „5 SOLAS” – 5 latinských fráz, ktoré sumarizujú biblické učenie o spáse človeka. Prvý odkaz protestantskej reformácie je často označovaný za ten kľúčový princíp – Sola Scriptura. Podstatou tohto odkazu je viera, že iba Písmo, Biblia, pretože je to Božie inšpirované Slovo, je našou neomylnou, dostatočnou a konečnou autoritou.